Letselschade op MaatWelke vergoeding bij letselschade?

Als slachtoffer heb jij recht op een letselschadeclaim. De hoogte hiervan is afhankelijk van verschillende factoren. De letselschade-experts van Letselschade op Maat doen er alles aan om voor jou een eerlijke en maximale vergoeding te vorderen.. Aan het begin van het traject is de hoogte hiervan nog lastig in te schatten. Vaak kan je in ieder geval voor de volgende geleden kosten een schadevergoeding claimen:

  • Verlies van verdienvermogen – Het kan voorkomen dat je na een ongeval je werk niet meer kan hervatten. Dan word je gedeeltelijk of volledig arbeidsongeschikt verklaard. Je kan hierdoor inkomsten mislopen doordat je werkgever niet meer je volledige salaris betaalt.  Letselschade op Maat houdt bij het claimen van de schadevergoeding niet alleen rekening met jouw salaris vóór het ongeval, maar ook met de eventuele gemiste carrièrekansen.
  • Smartengeld – Naast materiële schade is er bij een ongeval vaak ook sprake van immateriële schade. De pijn en het verdriet dat je door het ongeluk ervaart, kan de levensvreugde doen afnemen. Ook hiervoor kan je een financiële compensatie ontvangen. Dit heet smartengeld. Omdat verdriet lastig uit te drukken is in geld, is de hoogte van deze vergoeding moeilijk in te schatten. Meestal wordt er daarom gekeken naar vergelijkbare letselschadezaken en de uitspraken die rechters toen gedaan hebben.
  • Huishoudelijke hulp – Wanneer je dagelijkse bezigheden niet meer uit kan voeren zoals voorheen, kan je daarvoor hulp inschakelen. Of je nu gebruik maakt van de thuishulp of dat familie en vrienden bijspringen; je hebt hiervoor recht op een vergoeding na letselschade. Als je een persoonsgebonden budget (PGB) hebt, dan komt jouw eigen bijdrage in aanmerking voor een vergoeding.
  • Medische kosten – Ook niet onbelangrijk: de medische kosten. Wanneer je naar aanleiding van het ongeval het ziekenhuis of de dokter hebt moeten bezoeken, dan is de kans groot dat je al door je eigen risico van je zorgverzekering heen bent. Denk bijvoorbeeld ook aan medicijnen die niet vergoed worden of afspraken bij een fysiotherapeut. Deze kosten kunnen wij claimen bij de aansprakelijke partij. Belangrijk hierbij is het bewaren van bewijsstukken. Meestal moet je de kosten eerst indienen bij je eigen zorgverzekeraar. Als je deze niet vergoed krijgt, dan verhalen wij de kosten op de verzekering van de tegenpartij.
  • Schade aan eigendommen – Heeft je fiets, scooter of telefoon het ongeval niet overleefd? Droeg je nieuwe of dure kleding die je nu opnieuw aan moet schaffen? Dan zijn ook dit kosten die in aanmerking komen voor een vergoeding na jouw letselschade.
  • Reiskosten – Daar denk je misschien niet zo snel aan, maar als je meer reist ten gevolge van het ongeval kan je daar ook een vergoeding voor ontvangen. Denk aan parkeergeld, kosten voor het openbaar vervoer en kosten die je kwijt bent aan mensen die jou heen en weer rijden. Alle reiskosten die je niet gemaakt zou hebben als het ongeluk niet was gebeurd, noteren wij als schade.