Letselschade op MaatHoe ziet een letselschadetraject er uit?

Hoe ziet een letselschadetraject er uit?

Er zijn 5 fases die u doorloopt wanneer u een letselschade claimt. Hieronder leest u per fase kort wat u kunt verwachten.

Kennismakingsgesprek

U spreekt persoonlijk met de expert af. Tijdens het uitgebreide kennismakingsgesprek krijgt de expert een goed beeld van uw situatie. Zo kan hij beoordelen hoe groot uw kans op schadevergoeding is en voor welke vormen van schadevergoeding u in aanmerking komt. Elke letselschadeprocedure is uniek en verloopt anders. De expert zal het verwachte verloop van uw zaak doornemen en de verschillende fases toelichten. Ook hoort u welke documenten hij van u nodig heeft.

Aansprakelijkstelling

Na het kennismakingsgesprek stelt uw expert de wederpartij aansprakelijk. De wederpartij is degene die aansprakelijk is voor uw letselschade. Soms is dat de verzekeraar van de veroorzaker, maar misschien bent u zelf ook voor letselschade verzekerd.

Inventarisatie schadeposten

Nadat de wederpartij aansprakelijkheid erkend heeft, maakt uw expert uw letsel en de schade die u daardoor lijdt kenbaar aan de wederpartij. Hij moet uw schadeposten onderbouwen. Daarvoor is informatie van artsen en overige informatie nodig.

Voorschot vragen schadevergoeding

Om de kosten die u maakt en al gemaakt heeft zoveel mogelijk te dekken, vraagt uw expert de wederpartij tijdens het traject steeds een voorschot op uw schadevergoeding te betalen. Dit blijven wij herhalen tot al uw schadeposten betaald zijn.

Eindafrekening

De tijdsduur van het traject verschilt per zaak en is vooral afhankelijk van uw herstel. Wanneer u volledig hersteld bent of verder herstel niet meer mogelijk is, doet uw expert de wederpartij een voorstel voor een eindafrekening. Dat kan ook inhouden dat de bekende schade aan u wordt betaald en dat wij voor meer of toekomstige schade een voorbehoud afspreken. Uiteraard doet de expert dit in overleg en samenwerking met u.